Förvaltningsrättens dom december 2016

Ei:s yttrande juni 2016

Elnätsföretagets yttrande april 2016

Ei:s yttrande februari 2016

Elnätsföretagets överklagande november 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor