Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Ei:s andra yttrande oktober 2016

Elnätsföretagets yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande oktober 2016

Elnätsföretagets yttrande september 2016

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor