Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Ei:s yttrande oktober 2016

Elnätsföretagets yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande september 2016

Elnätsföretagets yttrande maj 2016

Ei:s yttrande februari 2016

Bilagorna finns på sidan för gemensamma dokument, se länk nedan.

Elnätsföretagets yttrande januari 2016

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015'

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor