Tillsyn över leveranssäkerhet

Den planlagda tillsynen utgår från indikatorer av de uppgifter elnätsföretagens rapporterade in till Ei angående avbrott år 2014. Det handlar om att:

  • cirka 6 000 kunder hade under 2014 elavbrott som varade längre än 24 timmar.
  • cirka 30 000 kunder hade under 2014 fler än 11 avbrott under året.

Varje år kostar avbrotten samhället runt en miljard kronor.

Ansvarig avdelning är Teknisk Analys. Projektet kommer att pågå hela 2016 och en bit in på 2017.

Som urvalskriterier har vi de företag vars kunder haft fler än 11 avbrott eller avbrott över 24 timmar under 2014. Vi tittar även på verifiering av inrapporterade data.