Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Nationalekonom Nätreglering 20170013 2017-05-23
Projektledare /IT systemförvaltare Verksamhetsstöd och strategisk rådgivning 20170021 2017-06-07
Junior personalhandläggare Verksamhetsstöd och strategisk rådgivning 20170027  2017-06-21
Utredare/projektledare Konsumenträtt 20170025  2017-06-22
Biträdande avdelningschef Teknisk analys  20170032  2017-06-26
Kommunikatör Verksamhetsstöd och strategisk samordning  20170029  2017-06-26
Assistent modern beredskapsjobbare Nätreglering  20170033  2017-06-30
Administratör Konsumenträtt  20170028  2017-07-03
Erfaren administratör Tillstånd och prövning  20170026  2017-07-03

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.