Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Analytiker Marknadsövervakning och internationella frågor 20170037
2017-10-09
Utredare med miljörättslig inriktning - 4 tjänster Tillstånd och prövning 20170034 2017-10-10
Avdelningschef Konsumenträtt 20170031  2017-10-18
Utredare med miljörättslig inriktning Tillstånd och prövning 20170034 2017-10-18

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.