Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Enhetschef kommunikation Verksamhetsstöd och strategisk utveckling 20170011 2017-05-22
Jurister Konsumenträtt 20170022 2017-05-22
Jurist Konsumenträtt 20170024 2017-05-22
Sommarvikarie Tillstånd och prövning 20170020 2017-05-22
Tillfällig anställning analytiker Marknadsövervakning och internationella frågor 20170016 2017-05-22
Jurist Tillstånd och prövning 20170004 2017-05-22
Nationalekonom Nätreglering 20170013 2017-05-23
Projektledare /IT systemförvaltare Verksamhetsstöd och strategisk rådgivning 20170021 2017-06-07
Junior personalhandläggare Verksamhetsstöd och strategisk rådgivning 20170027  2017-06-21
Utredare/projektledare Konsumenträtt 20170025  2017-06-22

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.