Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Sommarvikarie Marknadsövervakning och internationella frågor 20170006 2017-03-31
Jurist Nätreglering 20170014 2017-03-31
Sommarvikarie Nätreglering 20170008 2017-04-06
Sommarvikarie Konsumenträtt 20170015 2017-04-10
Jurist Marknadsövervakning och internationella frågor 20170017 2017-04-12
Jurist vikariat Tillstånd och prövning 20170023 2017-04-21
       

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.