Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Analytiker

Teknisk analys

2015-103603 2016-02-16
Systemförvaltare Verksamhetsstöd och strategisk samordning

2015-103532

2016-02-25

Analytiker

Marknadsövervakning
och internationella frågor 

2016-100128

2016-04-28

Sommarvikarier Nätreglering 2016-100777

2016-04-28

Sommarvikarie Konsumenträtt 2016-100779

2016-04-28

Sommarvikarier Teknisk analys 2016-100778 2016-04-28
Sommarvikarier Tillstånd och prövning 2016-101635

2016-05-04

Kvalificerad Jurist Tillstånd och prövning 20160091

2016-06-23

Enhetschef kommunikation Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20160095 2016-07-07
Huvudregistrator Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20160096 2016-10-03
Administrativ chef Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20160094 2016-10-12
Jurister Tillstånd och prövning
20160098 2016-10-17
Jurist vikariat Konsumenträtt 20160101 2016-10-17
Kvalificerad jurist Rättssekretariatet 20160102 2016-10-17
HR-generalist Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20160097 2016-10-24
Redovisningsekonom Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20160099 2016-11-02
Huvudregistrator Verksamhetsstöd och strategisk samordning 2/2017 2017-02-09
Analytiker Marknadsövervakning och internationella frågor 3/2017 2017-02-09
Ingenjör Teknisk Analys 20160107 2017-03-13
Nationalekonom Chefsekonomfunktionen 20160111 2017-03-13
Personalhandläggare Verksamhetsstöd och strategisk samordning 20170018 2017-03-13
Ingenjör Teknisk Analys 20160104 2017-03-13
Analytiker Konsumenträtt 20170009 2017-03-13

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.