Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens energimarknader så är vi alltid intresserade av kompetenta och utvecklingsorienterade människor med intresse för energimarknadsfrågor. Många av oss som jobbar här i dag är jurister, ekonomer och ingenjörer.

Lediga tjänster och tillsatta tjänster

Här hittar du våra lediga och tillsatta tjänster. Välj nedan vad du vill läsa mer om.  

Examensarbete eller uppsats för dig som är student

Besök gärna vår studentportal. Här har vi information till dig som är student och nyfiken på Ei:s verksamhet.

Ei har ett systematiskt och strategiskt arbetssätt

Det är viktigt för oss är att arbeta systematiskt med ett strategiskt perspektiv i uppdrag och processer. Våra medarbetare ska matcha verksamhetens inriktning och vi strävar hela tiden efter att utveckla den kompetens som finns.

Karriärvägarna inom organisationen är flera. Det finns ofta en möjlighet att byta befattning internt för medarbetare som vill utvecklas. Det finns också möjlighet att tillfälligt arbeta inom andra myndigheter genom utlån.

Energimarknadsinspektionen är en ganska ung och liten myndighet med drygt hundratalet anställda. Något som medverkar till den familjära stämning och nära kontakt mellan medarbetare och chefer som finns här.

Vi bedriver ofta vårt arbete i projektform. Det skapar förutsättningar för att kunna ta ett personligt ansvar för hur, när och var arbetet ska bedrivas. Det viktiga är att uppsatta projektmål nås.

Energimarknadsinspektionens värdeord

Vår verksamhet och vårt arbetssätt genomsyras av våra värdeord: öppenhet, integritet och kvalitet.

  • Öppenhet betyder för oss att vara transparent i myndighetsutövningen och att föra en öppen dialog med intressenter i våra uppdrag.
  • Integritet handlar om att vi är självständiga och objektiva, samt har förmågan att balansera olika intressen på ett professionellt sätt.
  • Kvalitet utmärker vårt arbete och det är viktigt att uppsatta mål nås.

En god arbetsmiljö är viktigt

Vår arbetsmiljö ska vara hållbar, miljövänlig och utformad för att passa medarbetare så bra som möjligt. Alla medarbetare informeras om ergonomi, kost och motion. Friskvårdstimme tillsammans med friskvårdsbidrag är bara en av flera förmåner.

Myndighetens placering är i Eskilstuna

Ei:s kontor i centrala Eskilstuna ligger fem minuters gångväg från centrum och järnvägsstationen. Vi har också ett mindre möteskontor i centrala Stockholm.