Elnätsföretagens nättariffer

Sammanställningarna baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei.

För att det ska vara möjligt att jämföra nättarifferna visar vi nättarifferna för olika typkunder.

Sammanställning av elnätsföretagens årsrapporter för år 2009-2015

Sammanställningarna baseras på de uppgifter elnätsföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Du kan läsa mer om i "Tabellförklaring till sammanställningarna av redovisningen" lite längre ned på sidan.

Sammanställning lokalnäten 2009-2015

Sammanställning regionnäten 2009-2015

Tabellförklaring till sammanställningarna