På mötet diskuterade referensgruppen de olika funktionskraven.