Redan 2015 föreslog Ei vilka funktionskrav som skulle finnas på framtidens mätare. Dessa funktionskrav finns beskrivna i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

– Det förslag på författningsförändringar som vi ska ta fram nu bygger på de krav som togs fram i rapporten 2015, säger Linda Weman Tell, jurist på Ei och projektledare för regeringsuppdraget.

Inom det nya uppdraget ska Ei även titta på om det finns skäl att justera eller ta bort något av de funktionskrav som föreslogs 2015.

En viktig del i uppdraget är att samråda med andra. Bland annat ska Ei under arbetets gång ha en nära dialog med Swedac samt med ett antal andra myndigheter.

– Vi kommer även att föra en dialog med branschföreträdare och andra relevanta aktörer för att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter, säger Linda Weman Tell.