I slutet av förra året fick Ei i uppdrag av regeringen att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet. Ei har arbetat med uppdraget under våren och nu bjuder myndigheten in till ett seminarium där intressenter har möjlighet att komma med synpunkter på de förslag som Ei har tagit fram.

Programmet och förslagen kommer att finnas tillgängliga på ei.se en vecka före själva seminariet.

Seminariet hålls i Stockholm den 8 juni och sista anmälningsdag är 1 juni.