• Välkommen att lämna synpunkter på elnätsregleringen

    Skapad: Granskad:

    Energimarknadsinspektionen (Ei) har ett uppdrag från regeringen att analysera och utvärdera den nuvarande elnätsregleringen. Som en del i utvärderingen vill Ei ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter på regleringen.

  • Nu kan du följa arbetet med regeringsuppdraget

    Skapad: Granskad:

    Nu har vi startat upp en ny projektsida där du har möjlighet att följa Ei:s arbete med regeringsuppdraget som handlar om att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamheten. Prenumerera gärna på vår projektsida om du inte redan gör det.